Verksamhet

Verksamhet år 2015

Städdagen

Under städdagen försågs lilla bryggan med båtplatsnummer. En del nya däck sattes upp och utemöblerna oljades in.

Kallvatten till hamnen

Hamnen saknade rinnande friskt kallvatten ända fram till år 1974 då man beslutade lägga ner en kallvattenledning från Bror Petterssons hus (lilla tegelhuset vid nerfarten till hamnen) i samband med att en elkabel skulle läggas ut. Eftersom det nu var aktuellt att sälja huset behövde vattenförsörjningen göras om. Man beslutade provborra för att undersöka om det gick att få godkänt sötvatten från eget borrhål. Provborrningen lyckades och ett pumphus med pumpanläggning uppfördes under året.

Staketet

Staketet vid infarten till hamnen var i behov att renoveras. Får att få bättre plats för uppläggning av båtar på land uppfördes ett nytt staket längre åt norr i jämnhöjd med sista boden (bod nr 12).

Båtplatser

Nästan alla båtplatser var uthyrda under båtsäsongen.