Kontakt

Kontakta oss på adressen:

Själsö Hamnförening, Själsövägen 25, 622 76 Visby

Kontakta oss på e-mail:

info@sjalsohamn.se

Kontakta någon i styrelsen

Gustav Appelquist, ordf, 070-728 65 67, gustav@igad.se

Annabritta von Schulman, vice ordf, 0708 434841, annabritta@vonschulman.se

Yvonne Närström, kassör, 070-377 17 15, kassor@sjalsohamn.se

Helen Rosenberg, kassör, 070 882 6373, helen.rosenberg1@icloud.com

Thord Ingesson, sekreterare, 070-6492782, thord.ingesson@yahoo.se

Fredrik Sterner, ledamot, fredrik.sterner@gmail.com

Tom Sandström, ledamot, tom.sandstrom.tpas@gmail.com

Eva Listi, ledamot, Eva@Listi.se

Gunilla Frisén, ledamot, gufrisen@gmail.com

Bankgiro

Medlemsavgift och båtavgift betalas till bg 838-5296

Swish

123 115 70 72