Majbrasan

Körvägen till majbrasan hålls öppen under 13 april till 30 april för trädgårdsavfall. Vi vill inte ha stubbar och grova träd i avfallet.