Majbrasan

Körvägen till majbrasan hålls öppen under 10 april till 30 april för trädgårdsavfall. Vi vill inte ha stubbar och grova träd i avfallet. Om avfallshögen blir för stor kan stängning av körvägen ske tidigare än 30 april.