Forneldarnas natt 26/8 inställt, läs varför


Årets firande av Forneldarnas natt är inställd.

Efter långa diskussioner har styrelsen för Hamnföreningen med vånda beslutat att ställa in Forneldarnas natt. Motivet är att besökarna förra året till stor del avstod att utnyttja den försäljning av kaffe, varm korv, strömmingsflundror m.m. som Hamnföreningen erbjöd, vilket medförde att arrangemanget gick med förlust. Med tanke på det myckna arbete det innebär att ordna med vårdkasen, tipspromenad, underhållning, förberedelse med varor till försäljningen, vakthållning av elden m.m. kände styrelsen till sist att det var svårt att motivera så mycket jobb utan att få motsvarande gensvar av besökarna till arrangemanget.