Bakluckeloppis 2021

Styrelsen för Själsö Hamnföreningen planerar för att arrangera Bakluckeloppisi Själsöhamn söndagen den 25 juli. Om inte läget försämras för smitttspridningen av Covid tror vi att vi kan hålla ett något så när traditionell loppis.