Majbrasan-trädgårdsavfall

OBS INSTÄLLT!

Såsom utvecklingen nu blivit med risken för Coronavirusets spridning, har vi beslutat att inte ha någon majbrasa alls. Det innebär att vägen inte kommer att öppnas till platsen för att lämna trädgårdsavfall i Själsö Hamn.

Beslutet baseras på att vi räknar med att det blir ganska få som kommer till brasan på Valborsgmässoaftonen och att det därför inte känns motiverat att lägga ner arbetet med att jobba med arrangemanget, som bl.a. innebär eldvakt hela natten.

Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för beslutet

Hälsningar Själsö Hamnförening