Årsmöte 2017

Årsmötet

Själsö Hamnförenings årsmöte 2017 ägde rum den 19 juli på garngårdens gräsmattan i hamnen. Sekreterare i föreningen Gustav Appelquist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande för möte valdes Arne Strandänger. Omkring 20 personer hade tagit plats i garngården och kunde samtidigt njuta av den värmande kvällssolen.

Avhandlingarna fortlöpte smidigt enligt dagordningen. Samtliga i styrelsen, revisorer och valberedning omvaldes. Protokoll från mötet finns på hemsidan under Medlemssidor>Protokoll

Övriga frågor

Efter mötet var det dags för övriga frågor. Henrik Isgren berättade om idén att bygga en mobil bastu som kunde vara uppställ i hamnen under sommaren. Zenita Strandänger, kassör i Skälsö Fiskareförenings, informerade om Fiskareföreningen verksamhet och behovet att renovera i första hand mellanbryggan. Det diskuterades också om nödvändigheten att få på plats den tidigare utsatta markeringen i hamnen för kanten till grundet och önskemål om att få ”badflottan” på plats. Ingvar Åslund framförde förslag om att sätta upp en skylt vid grinden om möjlighet att ”Swisha” bidrag från besökare till hamnens bevarande.

Efter frågestunden dukade en del av deltagarna upp medhavd förtäring för en trevlig samvaro.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Styrelsen för Själsö hamnförening (org. nr. 802463-5180) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017.

Själsö Hamnförening bildades 2011 i syfte att stödja Skälsö Fiskareförening i deras arbete att utveckla, driva och bevara Själsö hamn. Verksamhetsåret är 1 maj – 30 april med årsmöte i juli. I oktober 2011 samlades några sockenbor på initiativ av Skälsö Fiskareförening i Väskinde skolmatsal. Där beslutades att man ville starta en stödjande förening för att kunna hjälpa till med drift av Själsö hamn, arrangera traditionella verksamheter såsom Valborgs- och midsommarfirande m.m. samt påverka utvecklingen av området i och kring hamnen.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret har varit

Styrelsen
Ordförande Antonia Baumert Väskinde
Vice ordförande Mats Ekelund Själsö
Kassör Yvonne Närström Själsö
Sekreterare Gustav Appelquist Själsö/Järfälla
Ledamot Gerd Johannisson Visby
Ledamot Martin Ginzel Stenkrogen
Ledamot Henrik Isgren Själsö
Revisorer
Lars Listi Spånga
Sune Handell Visby
Valberedning
Eva Listi Spånga/Själsö
Thomas Ginzel Själsö

Själsö hamnförening hade den 30 april 340 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 9 protokollförda möten, varav ett gemensamt med Skälsö fiskareförening.

Genomförda aktiviteter 2016/2017.

Den 24 juni hölls traditionsenligt midsommarfirande i hamnen med levande musik och dans runt midsommarstången. Trots en del regn var det många besökare. Försäljning av rökta flundror, kaffe och bullar. Bullarna var sponsrade av Själsö bageri.

Den 14 juli genomfördes årsmöte i garngården, hamnen. 33 medlemmar deltog.

Själsögolfen gick av stapeln den 23 juli och lockade 16 deltagare, vilket var fler än föregående år. Tävlingen genomfördes i bra väder och på kvällen hölls en lyckad efterfest med prisutdelning och grillning i hamnen.

Bakluckeloppis hölls den 31 juli. Antalet säljare var 24 st. De flesta verkade vara nöjda med försäljningen. Antalet besökare uppskattades till c:a 900 personer.

Den 27 augusti genomfördes Forneldarnas natt. Det var färre besökare än föregående år.

Valborgsmässofirandet den 30 april 2017 lockade rekordmånga deltagare. Johanna Pietikäinen och Susanna Carlsten, som båda arbetar på Brucebo, höll ett uppskattat vårtal som innehöll såväl historia som nutid, framtid och en välkomsthälsning till våren. Många av besökarna stämde upp i sång och bildade en stämningsfull inramning till den kyliga men vackra vårkvällen.

Den 16 april träffades ett 20-tal personer för den årliga städdagen i hamnen.

Johanna Pietikäinen, som arbetar som antikvarie på Brucebo, deltog vid ett möte under våren då vi bland annat diskuterade möjligheter till gemensamma aktiviteter framöver.

Inledande diskussioner har förts med Visby Scoutkår kring möjligheter att ha en seglarkurs för barn i Själsö hamn.

Under året har även en grillplats anordnats i hamnen och en ny flaggstång och flagga har satts upp.

Styrelsen har även tagit fram möjligheten att köpa tröjor med Själsö hamns logotyp.

Mer information och fler detaljer kring våra aktiviteter finns på hamnföreningens hemsida www.sjalsohamn.se

Styrelsen vill härmed tacka alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i föreningens verksamhet under året.